KDU.breadcrumbs.homeDomů Ing. Jiří Lodr: Voda nad zlato
Zpět

Ing. Jiří Lodr: Voda nad zlato

Přidáno 9. 8. 2018
Ilustrační foto
Vážení přátelé,
nastává doba, kdy si zase budeme vážit vody jako sůl nad zlato. Nechal jsem se inspirovat článkem, viz. níže, paní Barbary Urbanové a vnímám, že to jsou slova podstatná, musí reagovat každý na podněty současnosti. Dnes není tajemstvím, že chybí spodní voda a na mnoha místech v ČR není již voda ve studnách, řeky jsou na svých minimech a jistě to všichni vodáci potvrdí. To jsme zemí ve středu Evropy, což teprve státy Afriky a Jižní Ameriky. 
Myslím si, že je skutečně nyní svrchovaná doba sucha a co s tím uděláme? Nejde bez vnitřní solidarity a bez toho, aby to každý z nás vzal vážně. Voda je dar a je jí hodně málo a to i díky změně krajinných prvků velkých ploch zemědělské půdy, po které voda steče a nepřináší potřebnou závlahu a doplnění spodních vod. Na to je nutné reakce těch, kdo spravují půdní fond a obdělávají ho, je potřebné znovu obnovit větrolamy a remízky, je nutné změnit péči o půdu. K tomu jistě patří zásada zastavit budování továren a montoven na zemědělské půdě, která působí jako velmi negativní prvek v oblasti hospodaření s vodou. Toto je apel na vlastníky půdy a na zastupitelstva obcí, která tvoří územní plány, změňme svoje chování okamžitě, neb tento proces je proces dlouhých změn a není mnoho času na přešlapování na místě a přihlížení bez záchranné reakce. Moc o to prosím, nenechme to tak, já sám pro to dělám maximum, ale zde je nutný širší koncensus.

Druhým pohledem dnešní doby je jak uspokojit blahobyt lidí v oblasti vodní rekreace a vodních sportů. I u nás v Plzni je dnes žhavé téma akvapark, to je legitimní, pochopitelné. Na straně druhé se investuje do rekonstrukce bazénu na Slovanech a je bazén na Lochotíně. Co se děje v krajině? Celá soustava velmi cenných krajinných Boleveckých jezer trpí fatálním nedostatkem vody, která je díky obnově velmi kvalitní, ale jí hodně málo. Tak odhalený ostrůvek na Boleveckém rybníku mnozí nepamatují mnoho let. Na jiných místech voda ztrácí kyslík a hynou ryby. Máme tedy vyslyšet hlasy po vybudování akvaparku v Plzni? Vnímám to tak, že je dobré případně najít soukromého investora s podporou města a kraje, ale pořád se to ve mně pere.

Nejsme už moc pyšní? Voda je zdroj našeho života, a pokud nebude, zasáhne každého a člověk je jedinec moudrý a je mu dáno dobře spravovat, co je mu svěřeno a každá chyba nese fatální důsledky. Vždyť se nám dlouhodobě nedaří zkvalitnit vodu na Borské přehradě pro koupání a i zde vzniklo velmi pěkné centrum pro odpočinek. Náš tým v Doubravce bude podporovat dokončení rekreační zóny na pravém břehu Úslavy. I tato otázka bude předmětem diskuse, ale jistě mnoho lidí chce udržet zeleň a to nepůjde bez vody na zahrádkách a město na plochách zeleně, která dává kyslík a zdroj odpočinku a je to moc potřebné, mnoho lidí potřebuje v době parna schladit město vodou, aby se mohlo dýchat, další lidé udržují místa posledního odpočinku svých zemřelých a i zde je velká spotřeba vody, potřebujeme se koupat v tomto horku a možná častěji než jindy, konečně potřebujeme vodu na pití, jako zdroj zachování života. Kladu tedy sám sobě otazník, co udělá každý z nás ve svých prioritách a ochraně toho, co se nedá koupit a nahradit. Z mých slov tušíte, jak to cítím já.

Děkuji všem za trpělivost. Ing. Jiří Lodr