KDU.breadcrumbs.homePlzeň - město Auty zahlcená Plzeň stárne. Víme, co s tím
Zpět

Auty zahlcená Plzeň stárne. Víme, co s tím

Přidáno 13. 9. 2018
Ilustrační foto
Co je zadarmo, nestojí za nic, reagoval lídr kandidátky KDU-ČSL do zastupitelstva města Plzně Petr Náhlík na nápad mít v Plzni MHD zadarmo.

Rozhovor Jitky Šrámková, redaktorky MFDNES s Ing. Petrem Náhlíkem publikovaný 13. září 2018

 

Kdo je Petr Náhlík a za koho kandiduje?

·         Je ženatý, otec tří dospělých dětí, předseda správní rady Hospicu sv. Lazara, skaut, tramp,

·         Lídr kandidátky KDU-ČSL do zastupitelstva města a místopředseda KDU-ČSL v Plzni i v Plzeňském kraji.

·         Má zkušenosti ve všech oblastech městské správy. Na konci 80. let pracoval jako železniční geodet a projektant a od počátku 90. let působil jako místostarosta a starosta Slovan. Následně měl jako náměstek primátora ve své působnosti postupně územní plánování, investice, bydlení, životní prostředí a MHD.

·         V letech 2010 – 2014 působil jako manažer v oblasti veřejné dopravy, v letech 2014 – 2018 jako náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

 

Proč má Plzeňan volit v komunálních volbách KDU-ČSL?

Město má dva základní problémy - stárnutí populace a dopravu. V dopravě i v sociální oblasti KDU-ČSL nabízí odbornost a znalost situace. Víme, že už dnes se dává 36 procent městského rozpočtu na dopravu, kam patří nejen MHD, ale i opravy komunikací. Ať chceme nebo ne, bude se muset do dopravy stále dávat minimálně tento díl peněz. Provoz MHD v roce 2019 bude stát městskou kasu téměř miliardu, přesně 994 milionů korun. Máme různé prostředky, jak zvýhodňovat MHD. Většinu jsme dokázali prosadit ve stávající koalici. Patří sem trend zlevňování dopravy pro mladé rodiny a malé děti a samozřejmě se musíme vrátit i k problematice seniorů. Cílem ale není kupovat si tu či onu voličskou skupinu. Cílem je, aby se ve městě vůbec dalo žít. Pokud se polovina obyvatel města rozhodla pořídit si auto a poměr v Plzni je tisíc obyvatel na 500 aut, je opravdu nejbytostnějším zájmem města, aby se alespoň část občanů vrátila do MHD.

Stárnutí populace je problémem všech velkých měst. Mladí lidé odchází do menších obcí v aglomeraci, ale jezdí za prací do centra. Starší lidé zůstávají či se vrací za vyšší kvalitou služeb do měst.  Sociální služby poskytuje široké spektrum organizací, jejich úhrada je ovšem z větší části závislá na veřejných rozpočtech. Pokud populace stárne, je nutné najít prostředky na nárůst objemu sociálních služeb. KDU-ČSL chce, aby na to reagoval i rozpočet města.

Některé strany ve volební kampani slibují MHD zadarmo. Je to dobrý nápad? 

Co je zadarmo, nestojí za nic. Zadarmo pak totiž budou cestovat všichni. Tedy i ti, které si dnešní cestující v dopravě moc nepřejí. Podstatné je, že by město muselo vzít na úhradu MHD dalších 300 milionů z městské kasy, které se dnes vyberou na jízdném. Problémem Plzně nejsou auta našich občanů, byť je jich zde hodně, ale malá intenzita krajské hromadné dopravy v aglomeraci. V Plzni se dá zaparkovat v neděli večer, kdy se všichni vrací z chat a chalup, ale nedá se zde zaparkovat ve všední den. Je to dáno tím, že z každé obce v okolí Plzně přijedou z každé rodiny dvě auta. To může město Plzeň změnit výstavbou parkovacích míst a tím, že přesvědčíme Plzeňský kraj, aby velmi razantně navýšit rozsah dopravy v aglomeraci. Pokud autobus ze sousední obce jede do Plzně jednou za dvě hodiny, je jasné, že odtud všichni pojedou autem. Pokud se četnost spojů veřejné dopravy z okolních obcí přiblíží tomu, co je v Plzni, bude méně lidí do Plzně jezdit autem. Příkladem jsou Starý Plzenec, Vejprnice a Tlučná. Tyto obce nabídly svým občanům téměř stejný komfort jako Plzeň a zaplatily si prodloužení linek plzeňské MHD do těchto míst. Díky tomu dnes rostou v celém plzeňském regionu nejrychleji.


Mluvil jste o stárnutí populace. Co v této oblasti KDU-ČSL chystá?

Vzhledem k tomu, že v Plzni stárne populace nezadržitelně, je nutné - a vychází to i ze Strategického plánu města Plzně schváleného v roce 2018 - navyšovat prostředky v sociální oblasti. Ať už se to týká výstavby malometrážních bytů nebo financování samotného výkonu sociální péče, který nezajišťuje radnice, ale naši partneři z občanského nebo církevního sektoru. Patří sem charita, diakonie nebo občanské spolky či obecně prospěšné společnosti. To nejklíčovější, co seniory trápí, je to, že jejich životní náklady rostou rychleji, než jejich důchody. Z toho důvodu byla již v tomto volebním období otevřena debata o výši jízdného pro důchodce. Již desítky let máme v Plzni hranici 70 let, odkdy se jezdí bezplatně. Je legitimní debata, a zdá se z volební kampaně, že na to slyší více volebních stran, aby všichni senioři měli v Plzni městskou dopravu zdarma.

Neustále se mluví o zklidnění Americké, vybudoval se kvůli tomu třeba most Milénia. Je třeba ve snaze pokračovat?

Když zastupitelé v roce 1995 schválili územní plán, mezi jeho prioritami bylo odlehčit centru města od tranzitní dopravy. Proto vznikl projekt, který je dnes z větší části realizován - přemostění Hlavního nádraží, most Milénia, ulice U Trati, zkapacitnění Borské ulice, křižovatka Belánka. Chybí pouze dokončení této křižovatky. Jak stát, tak zejména město investovaly miliardy korun. Cílem mělo být odlehčení Americké třídě, která měla být pouze pro MHD, pěší a cyklisty. Dokonce to zastupitelstvo v roce 2003 schválilo napříč politickým spektrem a provedla se rekonstrukce Americké třídy. Po volbách 2006 ale zastupitelstvo tento záměr jejího zklidnění zrušilo. Kdo jezdí po Americké, ví, jaké jsou tam kolony. Myslím, že se k tomu zastupitelstvo bude muset znovu vrátit.

 

Opravdu ve zklidnění stále věříte?

Ano. Zklidnění je nutné, pokud celé zastupitelstvo schválilo, že na místě zbouraného domu INWEST u řeky Radbuzy vznikne projekt AMESIDE, který je z hlediska urbanistického sice o něco lepší než předchozí záměr firmy AMADEUS, ale dodnes nemá dořešenou dopravní obslužnost. Pokud budou na okolních komunikacích takové intenzity dopravy jako dnes, po realizaci této stavby se centrum zašvihne úplně. Takže jediná cesta je omezit dopravu automobilů na Americké, což se dá udělat okamžitě. Důvod, proč se Rada města v letech 1995 – 98 rozhodla postavit dva nové velké mosty (Nad Nádražím a Milénia) a ulici U Trati, byla snaha převést desítky tisíc automobilů na komunikaci, která vede v souběhu s železniční tratí. Před několika lety město uzavřelo kvůli rekonstrukci Wilsonův most na Americké třídě a v dopravě se vůbec nic se nestalo, i když byl uzavřen. Město může zklidnit Americkou buď tím, že uzavře její horní část nebo tím, že uzavře Wilsonův most pro individuální automobilovou dopravu. Linky MHD pak budou bez zpoždění, dopravní situace v centru se výrazně zlepší a dopad do celkové dopravní situace bude víceméně nulový.

Takže pokud KDU-ČSL lidé zvolí, zklidnění Americké bude pravděpodobnější.

K tomu musí dojít všechny volební strany, protože vidí, že občané jsou s dopravní situací nespokojeni. Aby se zlepšila, musí se najít v zastupitelstvu alespoň 24 hlasů. To se povedlo v roce 2003. Dobré rozhodnutí zrušilo zastupitelstvo zvolené v roce 2006.

Proč se uzavření  Americké znovu neodhlasovalo?

Dosud se nenašlo 24 hlasů. Uzavření Americké před 15 lety doporučily všechny odborné útvary města – Útvar koncepce a rozvoje, Správa veřejného statku, odbor dopravy, PMDP. A také dopravní útvary Policie ČR. Já jsem vzděláním i praxí dopravní projektant a tak se s nimi shoduji. Budu rád, když bude do nového zastupitelstva zvoleno více lidí, kteří buď odborně či politickým citem pochopí, že investice několika miliard korun měla správný cíl. Zklidnit centrum města.

 

Letos v květnu plzeňští zastupitelé schválili spojení městské společnosti Plzeňská teplárenská s Plzeňskou energetikou ze skupiny EPH miliardáře Daniela Křetínského. KDU-ČSL hlasovala proti fúzi, kdy skóre bylo 30 pro a jen 13 proti. Proč jste hlasovali proti?

KDU-ČSL působí v zastupitelstvu města Plzně od roku 1990, takže jsme byli i u toho, když město Plzeň získávalo teplárnu. Byla tehdy vyčleněna ze státního podniku Západočeská energetika a město získalo 81 procent akcií. Dalších 19 procent bylo vrženo do kuponové privatizace a získali ho takzvaní DIKové – drobní akcionáři. Město Plzeň a já osobně jsme věnovali velké úsilí, aby město získalo 100 procent. Cílem všech politických stran v zastupitelstvu bylo získat stoprocentní vlastnictví, což je to obvyklé na západ od našich hranic, kde jsou firmy tvořící přirozený lokální monopol - v odpadech, dopravě, dodávce vody nebo tepla - v majetku města. Sto procent město nakonec získalo. Zastupitelé za KDU-ČSL, stejně jako naši členové a voliči, proto neviděli v roce 2018 žádný důvod, proč se se části podílu v teplárně vzdávat. Jedině tak je totiž možné zajistit, aby se nezvyšovaly ceny tepla víc, než je pro občany únosné.