KDU.breadcrumbs.homePlzeň - město Ing. Jiří Lodr odpovídá na dotazy
Zpět

Ing. Jiří Lodr odpovídá na dotazy

Přidáno 14. 9. 2018
Ilustrační foto
Doubravka bude skvělé místo pro život...


  1.  Když budete zvolen zastupitelem na MO P4, na co zaměříte svoji pozornost jako první? Co by měla podle vás na MO přednostně řešit?
 
 • parkování v parkovacích domech, nebo záchytných parkovištích na příjezdových cestách v našem obvodě od Prahy s napojením na kapacitní MHD - je důležité nabídnout bezpečí a rychlost dopravy do zaměstnání s přesednutím z individuální dopravy na pohodlnou a rychlou MHD - ten, kdo zde zaparkuje, bude mít i výhodný tarif MHD. Tím řidič nejen ušetří, ale bude chránit ovzduší v Plzni a nemusí hledat a platit drahé parkoviště v centru Plzně.
 • dokončení propojení chodníkem mezi Újezdem a Červeným Hrádkem - zde je chodník nutný pro bezpečnost cesty po čtvrtích obvodu, ale je zde nutné také vybudovat cyklostezku, a tak konečně budou moci jezdit rodiče s kočárky bezpečně, stejně jako starší lidé, kteří se rádi projdou z Doubravky přes Újezd do Červeného Hrádku a přes polesí Pytel pak zpět do Doubravky.
 • dokončení úprav příjemných pro život v údolí řeky Úslavy, propojení cyklostezky z Lobez až k Lopatárně. Rekreační zóna u řeky, kde je slyšet tok řeky a kulturní část přírody se setká s tou divočejší, je důležitým celkem pro rekreaci a odpočinek, který potřebuje každý zaměstnaný člověk pro regeneraci sil. Tento prostor v Lobezském parku má nyní umělou vodu a mnoho zajímavých prvků a je nutné v záměru pokračovat a sehnat na něj jak dotace z EU, tak z vlastních zdrojů.
 • Je nutné dokončit cyklostezku v úseku Lobzy a Lopatárna a tím propojit cyklostezku od zahradnictví pod pomníkem Jana Husa až ke kostelu sv. Jiří a pak dál na Chlum, nebo na Bílou Horu až k rybníkům. Na této cestě se najde mnoho krásné přírody a člověk se může potěšit pohledem na kostel sv. Jiří, který je jedním z nejcennějších míst na cestě.
 • Úprava lokality parku v Potoční a v okolí Chlumu po dokončení rychlostní tratě je součástí plánu investora trati, ale je nutné řešit rozhlednu na Chlumu a získat ji zpět do majetku města a podpořit investora, který by zde opět obnovil restaurační zařízení. Chlum byl místem procházek lidí z Doubravky, Újezda a Bukovce a bylo zde příjemné se nejen najíst a rozhlédnout po krajině, ale i si zde zatancovat či jít na koncert. Chlum je dominanta a zaslouží si znovu obdarovávat lidi, kteří kolem bydlí, odpočinkem a společným prožitkem, jako to bylo před 60 lety.
 • Je potřeba dořešit využití budovy bývalé 6. ZŠ -  škola chátrá a přitom jsou zde velmi pěkné prostory zahrady a dvorku. Je to budova, kterou pro svoje děti stavěli naši dědové a je ojedinělá na to, aby chátrání pokračovalo. Udělám vše pro to, aby se město jako majitel rozhodlo, jak dál naloží s tímto majetkem. Třeba se sem může vrátit zpět mládí s touhou po vzdělání.
 • Na své kulturní vyžití čeká i Habrmanův park. Je zde krásné prostředí a nádherně se provedla rekonstrukce, nyní je potřeba naplnit prostor ochotou lidí setkávat se a popít dobrého moku a poslouchat nádhernou hudbu dětí ze ZUŠ a konzervatoře či jiných umělců.
 • Je nutné do D klubu přivést i službu sociálního poradenství a intenzivně zde podpořit aktivity mateřských center i klubů pro seniory a společných aktivit, třeba večerní školy.
 • Svůj vodovod si zaslouží i hřbitov u kostela sv. Jiří. Současná pumpa dosluhuje a přitom je to jediný zdroj vody pro údržbu hřbitova a kostela. V současné době zde sídlí navíc i Lesní školka. Vodovod by se navíc hodil i pro lepší zajištění akcí konajících se na přilehlých lukách.
 • Pítka na obvod. Pokud je žízeň, voda je základem obnovy sil, a proto obnovení pítek v obvodě považujeme za základ služby pro lidi na cestě po kráse našeho obvodu.
  2.  Jak byste zklidnil dopravu v Plzni? A jak zlepšit parkování? (tranzitní doprava)
 • Pruhy pro MHD při rekonstrukci silnic je naše trvalá priorita, kterou budeme uplatňovat pro rychlost MHD
 • na vstupech do města parkovací domy a parkoviště s dostatečnou kapacitou
 • pak se vyplatí auto nechat na kraji města a pokračovat MHD s výhodou ceny za parkování a za cenu MHD
 • k tomu podpoříme terminály autobusů do Plzně na okrajích města - je nutné, aby se pokračovalo v terminálech pro autobusy na kraji města a omezil se vjezd autobusové dopravy do centra města tam, kde jezdí pravidelně kvalitní a významně podporovaná MHD.
 • Příklad jak budeme pokračovat:
 • Město Plzeň v letošním roce realizuje dva důležité přestupní uzly – autobusový terminál Hlavní nádraží (listopad 2018) a přestupní uzel Slovany (srpen 2018). V souvislosti s prodloužením tramvajové trati k ZČU bude v letech 2018 - 2019 realizován další přestupní uzel Kaplířova (příjezd autobusových linek ve směru od Přeštic a od Nýřan) s přestupem na spoje tramvajové linky č. 4 v zastávce na nově vybudované části trasy této linky.
Dalším faktorem ovlivňujícím dopravu v klidu je nárůst počtu vozidel, která vlastní občané města Plzně. Počet osobních aut v Plzni vzrostl od roku 2012 do roku 2017 ze 445 na 500 aut na 1000 obyvatel a k tomu můžeme přidat služební vozy - proto podporujeme program pro sdílení vozidel a zapůjčení vozidel přes MHD.

  3.  Co budete dělat s bezpečností na obvodě? (cizinci, drogy, noční život,..)
 • Prevenci ve spolupráci s neziskovým sektorem, který se na tuto problematiku specializuje
 • Městská policie na ulicích, ne na služebnách. Strážník do každé ulice, to je náš dlouhodobý cíl. Již dříve jsme podpořili policisty na kolech.
 • Spolupráce se státní policií ve věci bezpečnosti dopravy (zde má Městská policie minimální pravomoci)
 
4.  Podpoříte stavbu aquaparku v Doubravce?
Vzhledem k tomu, že dnes neexistuje projekt aquapark, nelze hovořit o stavbě. Lze podpořit či nepodpořit projekt. Podpoříme tedy zpracování projektu, který zhodnotí náklady na získání pozemků, samotnou investici a především provozní náklady v horizontu třiceti let. Po jejím zpracování teprve může zastupitelstvo rozhodnout.
Potřeba vybudování aquaparku byla zahrnuta do Programu rozvoje města Plzně již v roce 2003 a ověřena řadou průzkumů a šetření mezi obyvateli a návštěvníky města. Nicméně základním problémem a tedy i prioritou města je řešení dopravy, na které je ročně vynakládána třetina rozpočtu.
Studie ÚKRMP z roku 2012 potvrdila, že pro vybudování aquaparku lze využít čtyři lokality: Borská pole – Zelený trojúhelník jih, Severní předměstí – v blízkosti zimního stadionu a obchodního zařízení, Doubravka – Lopatárna a Chotíkov – okolí spalovny.
V žádné lokalitě, tedy ani v té nejvhodnější, kterou je Doubravka – Lopatárna, a která představuje velmi atraktivní, i když nejméně připravený prostor blízko centra, nevlastní město Plzeň dostatek pozemků.
A potřebné pozemky nelze získat za cenu nižší než 1000 Kč/m2 . Vzhledem k tomu, že město v dalším volebním období již nebude 100% vlastníkem teplárny, stane se složitější i otázka zdroje teplé vody – ať již půjde o teplo z centrálního zdroje či ze spalovny. ´
Takže je nutné hledat odpovědi na otázky a podpořit soukromého investora, který se ujme investice i provozu akvaparku s jasně definovanou podporou města Plzně a Plzeňského kraje.