KDU.breadcrumbs.homePlzeň - město Ing Miroslav Cudlman: Malesice
Zpět

Ing Miroslav Cudlman: Malesice

Přidáno 20. 8. 2018
Ilustrační foto
Když se řekne Malesice, někteří plzeňané možná ani neví, jak se do této obce, do roku 2002 samostatné, dostanou. Rozlohou se nejedná o nejmenší městský obvod, ale každopádně je to obvod s nejmenším počtem obyvatel  - necelých 900.
 
 
Jako každý, má i tento obvod své problémy, které jej tíží a které se jeho vedení snaží řešit. Je to především zcela chybějící infrastruktura jako je vodovod či kanalizace. Pro přípravu infrastruktury nejprve bylo nutné směnit pozemky v rámci pozemkových úprav, které byly dokončeny po 10 letech. A protože se jedná o stavby za desítky milionů, bylo nutné zpracovat postupně projekty pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby. Jejich realizace nyní závisí na finančních možnostech rozpočtu města a Vodárny Plzeň. Z toho důvodu se vedení obvodu snaží se svým obyvatelům nabídnout a zlepšit jejich život tím, co je obvod schopen ovlivnit či vybudovat. Před dvěma roky se  podařilo ve spolupráci s náměstkem primátora pro dopravu do nejvzdálenější části obvodu, obce Dolního Vlkýše, po usilovných jednáních zavést školní autobus. V roce minulém se povedlo za pomoci státních dotací opravit nevyhovující objekt hasičské zbrojnice na zbrusu nové, důstojné zázemí místní jednotky dobrovolných hasičů. Nové zázemí spolu se zásahovým vozidlem pomůže hasičům při plnění mnohdy nelehkých úkolů spojených s ochranou majetku Malesic a jejich obyvatel.
V letošním roce se vedení obvodu podařilo prosadit a vybudovat chodník podél krajské silnice, kde museli zdejší obyvatelé dlouhá léta uhýbat před projíždějícími vozidly při svých každodenních cestách do obchodu či zaměstnání. Letos bude do konce září dokončena výstavba zcela nová cyklostezka napojující Malesice přes Radčice na centrum města.


Míra Cudlman, starosta MO Plzeň 9 - Malesice