KDU.breadcrumbs.homePlzeň - město Ing. Petr Náhlík: Plníme své sliby
Zpět

Ing. Petr Náhlík: Plníme své sliby

Přidáno 6. 9. 2018
Ilustrační foto
Lávku přes Mži u ZOO, začali zastupitelé KDU-ČSL ve spolupráci s odbornými útvary připravovat na jaře 2007, hned po komunálních volbách. Na skvrňanském břehu Mže byly klíčové pozemky ve vlastnictví  města, na radčickém břehu byly ve vlastnictví soukromém. Díky vstřícnosti rodiny Bouzků, získalo město brzy pozemky i na radčickém břehu. A tak jsme před volbami v roce 2014 už měli „v kapse“ pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení.  
Po komunálních volbách zástupci KDU-ČSL na čtyři roky opustila vedení města Plzně.
 Přes veškeré vyjednávání se po 4 (!) roky nenašla podpora pro realizaci lávky.  
Poté, co se po volbách v roce 2014 KDU-ČSL stala součástí koalice, mohla být - díky vstřícnosti ekonomického náměstka - v letech 2015 – 2016 pořízena prováděcí dokumentace a vybrán dodavatel - firma BERGER. Po 10 (!) letech ne 29. 6. 2017 (na svátek Petra a Pavla) byla – za velkého deště – lávka otevřena pro veřejnost – za účasti PETRA Náhlíka, a známých cyklistických nadšenců PAVLA Stelzera a GEORGE Konečného (viz foto).
Lávka pro pěší a cyklisty je napojena na komunikaci Kalikovský mlýn - Radčice stezkou s živičným povrchem. Na skvrňanském břehu se stezka hned za lávkou stáčí a podél řeky a vede až ke křižovatce polních cest v nivě Mže, kde se potkává s mezinárodní Panevropskou cyklotrasou č. 3 vedoucí z Prahy přes Plzeň až do Paříže. Umístění nové lávky je vyznačeno v mapě. Výsledně by tato mezinárodní cyklotrasa na území města Plzně značená čísly 3 a 37 měla vést přes lávku u ZOO. To se stane po dokončení 2. etapy stavby, která zahrnuje napojení stezky k lávce novým úsekem vedoucím od ZOO mezi zahradami a podél komunikace. Odstraní se tak nebezpečné místo křížení trasy cyklistů jedoucích od ZOO s frekventovanou komunikací do Malesic.  Projekt pokračování cyklostezky je již dokončen a o dotaci na realizaci je požádáno.
FOTO: zleva George Konečný, PETR Náhlík, PAVEL Stelzer

2018: JAK PLNÍME SLIBY?


2014: Co JSME SLIBOBVALI?