KDU.breadcrumbs.homePlzeň - město Jak odpověděl náměstek primátora Ing. Petr Náhlík na otázky pro deník Právo a Novinky.cz?
Zpět

Jak odpověděl náměstek primátora Ing. Petr Náhlík na otázky pro deník Právo a Novinky.cz?

Přidáno 7. 9. 2018
Ilustrační foto

Ivan Blažek, redaktor deníku Právo a serveru Novinky.cz položil několik přímých otázek Ing. Petrovi Náhlíkovi, náměstkovi primátora města Plzeň.


1. Jaká by měla být hlavní priorita Plzně v příštím volebním období?
Parkování aut. V roce 2018 byly schváleny všechny podklady a již se projektuje. Parkovací domy pro občany - u bazénu na Slovanech, u Luny na Borech, u Atomu na Lochotíně a o záchytná parkoviště pro „přespolní“ u Úřadu práce a na Světovaru u dálničního přivaděče…
 
2. Co byste udělal pro zvýšení bezpečnosti ve městě?
Zaměstnanců i peněz má Městská policie dost, je potřeba ale racionalizovat její fungování a zlepšit spolupráci s Policií ČR. Chceme, aby byla opět zřízena pozice zastupitele pro oblast bezpečnosti, který se DENNĚ bude bezpečností zabývat. I při nejlepší vůli na to nemůže mít primátor čas.
 
3. Soustavu boleveckých rybníků ohrožuje sucho. Měla by to radnice řešit, máte případně představu jak?
Rybníky vlastní město, tudíž to radnice řešit musí. Zásadním zdrojem vody jsou dešťové srážky, proto je nutné vytvořit podmínky pro svedení srážek z co největších zpevněných i nezpevněných ploch v povodí do bolevecké soustavy. Jde hlavně o plochy na okraji stávající a v nové bytové zástavbě.
 
4. Jaká by měly být tři nejpodstatnější plzeňské investice v příštím volebním období?
1. Tramvajová trať k ZČU (včetně terminálu pro příměstské linky a záchytného parkoviště)
2. Dostavba severozápadní části okruhu (od Křimic ke Globusu na Košutce. 3. Výstavba severovýchodní části okruhu (od Studentské, západně od železniční trati až k mostu na Jateční).
 
5. Měly by v Plzni přibýt další pěší nebo klidové zóny? Pokud ano, kde?   
Obytné zóny by měly být zejména tam, kde převažují rodinné domy např. na jih od Slovanské třídy. Pěší zóny byly tam, kde to šlo, již vybudovány. Podstatné je zklidnění Americké třídy - preference MHD a pěších. To zastupitelstvo schválilo na můj návrh již v roce 2003. Po 5 letech – po volbách – rozhodnutí zrušilo.
 
6. Měla by se Plzeň pokusit vykoupit lázně na Denisově nábřeží? Pokud ano, jak by je mohla využít?
Všem by se to líbilo. Ale podle zákona musí mít každý objekt vyřešeno parkování (nájemců, zaměstnanců i návštěvníků) na svém pozemku. Bývalé lázně tak velký pozemek nemají. Jejich využití bude možné pouze tehdy, když se jejich vlastník dohodne se sousedním investorem a vyřeší parkování na jeho pozemcích.