KDU.breadcrumbs.homePlzeň - město Jak se KDU-ČSL staví k cyklistice?
Zpět

Jak se KDU-ČSL staví k cyklistice?

Přidáno 5. 10. 2018
https://www.plzennakole.cz/volby-2018-nazory-stran-na-cyklodopravu-v-plzni/
Odpovědi na dotazy Plzeň na kole
1) Jak hodnotíte současný stav cyklistické infrastruktury v Plzni?
 
Po prvních svobodných volbách v roce 1990 byla KDU-ČSL první stranou, která se budováním cyklistické infrastruktury jako jediná začala systematicky zabývat. Vzhledem k tomu, že křesťanští demokraté působili od roku 1990 - 2010 na pozicích místostarosty na Slovanech je nejrozvinutější cyklistická infrastruktura (stezky pro pěší a cyklisty, cyklostezky údolím Úhlavy, Úslavy a Radbuzy a lávky přes tyto řeky) na Slovanech.
Na ostatních obvodech byla pro budování cyklistické infrastruktury víceméně nulová podpora a tak je tomu v podstatě dodnes. Jedinou čestnou výjimkou byl starosta MO Plzeň 4 Jan Votava (OF), který v letech 1990 - 93 vybudoval lávku pro cyklisty přes Berounku u sv. Jiří. Na návrh P. Náhlíka byla v roce 1991 (!) do podmínek budování dálnice D5 vložena i povinnost vybudovat lávku spojující Černice s Městským lesem pod hradem Radyně, lávka vyla dokončena až v roce 2006 (!).
Z iniciativy slovanských místostarostů zvolených za KDU-ČSL byly vybudovány i lávky pro cyklisty do všech sousedních obvodů tj. dvě lávky přes Úhlavu v Hradišti (do Radobyčic a na Výsluní), dvě bariérové lávky přes Radbuzu u doudlevecké Škodovky a u Papírny byly nahrazeny bezbariérovými, bariérové lávka přes Úslavu v Lobzích, byla nahrazena bezbariérovou, nové lávky pro cyklisty byly postaveny v Božkově i Koterově.
Poté co začal působit Petr Náhlík jako technický náměstek primátora a později jako náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí) začal podporovat cyklistickou infrastruktury i z úrovně města. Na jeho návrh byl zpracován a schválen Generel cyklistické dopravy
Na jeho podnět byly také zpracovány Útvarem koncepce a rozvoje studie "cyklovýpadovek" směrem na Třemošnou, Zruč, Vejprnice, Útušice a Koterov. Pro nezájem dotčených obvodů (zejména MO Plzeň 3) a sousedních obcí nebyla dosud zrealizována cyklostezka do Vejprnic a do Útušic (přesto, že základní stupně projektů jsou připraveny už řadu let). Cyklostezky na Třemošnou a Zruč byly vybudovány městem Plzeň za podpory MO Plzeň 1, cyklostezka do Starého Plzence byla vybudována za podpory MO Plzeň 2 - Slovany až po 25 (!!!) letech, přestože P. Náhlík jednal po každých komunálních volbách s vedením radnice ve Starém Plzenci. Projekčně se cyklostezka začala připravovat z iniciativy KDU-ČSL v roce 2005, na základě studie ÚKRMP.
KDU-ČSL (v obdobích kdy měla náměstka primátora) dále prosadila vybudování lávek: přes dálniční přivaděč na Nové Hospodě, přes Vejprnický potok v předních Skvrňanech, přes borskou přehradu (z Litic na Valchu), přes Úslavu (od Jateční ke sv, Jiří) atd.
 
Podstatně horší je situace s cyklopruhy a dalšími vstřícnými kroky vůči cyklistům v hlavním dopravním prostoru tj. přímo ve vozovkách. Problém byl způsoben víceméně personálně (a právem veta, které bylo dáno zákonnou úpravou) na úrovni krajského dopravního inženýra Policie ČR a trval kontinuálně od roku 1990 do roku 2012. Smutným pozůstatkem té doby jsou úzké cyklopruhy v chodnících, které většina cyklistů z důvodu nepohodlné jízdy logicky ignoruje. Teprve po personálních změnách na dopravních útvarech Městského i Krajského ředitelství Policie ČR se před cca pěti lety začalo blýskat na lepší časy. Díky spolupráci s občanskými iniciativami - zejména Plzeň na kole - se podařilo zpřístupnit řadu jednosměrných ulic pro cyklisty i v opačném směru.
 
V době kdy KDU-ČSL byla v opozici (tj. v období 1998-2002 a 2010-2014) se lávky pro cyklisty nestavěly vůbec a nových úseků cyklostezek se postavilo minimálně. V podstatě se  stavěly pouze tam, kde byly stezky součástí nějaké silniční stavby. Na závěr je nutné konstatovat, že v končícím volebním období 2014 -2018 podporovali výstavbu cyklistické infrastruktury také náměstci primátora P. Kotas a P. Šindelář. Také díky jejich podpoře byly získány prostředky na vybudování lávky přes Mži (otevřena v červnu 2017) u ZOO a cyklostezky do Starého Plzence (otevřena v září 2018) a z Radčic do Malesic (otevřena v září 2018).
 
Závěr: Současný stav cyklistické infrastruktury po 25 letech budování je dobrý, ale mohl by být samozřejmě lepší. To by ovšem o jeho zlepšení musely mít – kromě KDU-ČSL zájem i další volební strany, nejen jednotlivci na jejich kandidátkách.
 
2) Pokud budete mít po volbách tu možnost, jaké změny v souvislosti s pohybem po městě na kole chcete navrhovat, prosazovat nebo podporovat?
 
KDU-ČSL bude podporovat výstavbu cyklistické infrastruktury samozřejmě i nadále a doufá, že se k jejím zastupitelům přidají i zastupitelé z dalších stran a nebude v této věci tak osamocená, jako dosud. KDU-ČSL bude podporovat to, co je reálné v příštích čtyřech letech vybudovat – to je v zásadě pouze to, kde z podnětu Petra Náhlíka byly vykoupeny pozemky a kde se z jeho podnětu již projektuje. Reálné je vybudovat cyklostezku údolím Vejprnického potoka do Vejprnic a cyklostezku údolím Úslavy do Útušic. Dále je reálné (v případě, že to nebude KDU-ČSL prosazovat sama) vybudovat několik lávek: 1) lávku přes státní silnici I/27 a železniční trať u Kameňáku, 2) mezi ŠKODA sport parkem a Českým údolím (pod soutokem Úhlavy s Radbuzou), 3) lávku přes Karlovarskou výpadovku (mezi OZ Globus a Chotíkovem), která spojí lesy pod Krkavcem s Radčickým lesem – už je schváleno i zastupitelstvem Chotíkova, 4) lávku ze Sylvánu do Radčic přes západní část městského okruhu, 5) lávku přes Rokycanskou třídu (mezi Letnou a Doubravkou) a 6) lávku přes Mži v Křimicích. Je zpracována i studie na cyklostezku údolím Mže ze Skvrňan přes Křimice a do Malesic, bylo zahájeno i jednání o cyklostezce z Dolního Vlkýše do Města Touškov. V případě, že se po 12 letech uklidní personální situace SK RAPID, chce KDU-ČSL vybudovat cyklostezku mezi areálem Lopatárny a řekou Úslavou.
 
KDU-ČSL chce ve spolupráci s občanskými iniciativami (Plzeňsko na kole, Plzeň na kole, Kontrolní skupina, K Světu, Kolem Plzně atd.) budovat bezpečné stojany na kola koloběžky, uzamykatelné kryté stojany (zejména pro turisty), chce dále: zprůjezdnit další jednosměrky pro cyklisty, projektovat, a bude-li to možné i vybudovat cyklostezky které spojí právě dokončenou cyklostezku k hlavní bráně ZOO s areálem bývalého výstaviště a cyklostezkou, která přes Roudnou a Mži vede do Štruncových sadů. Dále povedeme dialog se správci státních a krajských komunikací (ŘSD a SÚS PK) a zejména s Policií ČR na téma stavebních úprav (a dopravního značení) pro cyklisty v hlavním silničním prostoru nikoliv v chodnících.
 
Pro cyklisty a in-line bruslaře chce KDU-ČSL vyprojektovat (a s dotací státu a kraje) a vybudovat 10 km dlouhou cyklostezku po trase stávající železniční tratě z Doubravky do Chrástu, o kterou má zájem nejen Plzeň, ale i obec Chrást. Na návrh KDU-ČSL už byl záměr schválen v orgánech města Plzně a v současnosti jej SŽDC projednává s Ministerstvem dopravy.