Zpět

Jak správně volit?

Přidáno 1. 10. 2018
Ilustrační foto
Jaká je ta PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ?

My Plzeňáci, volíme v komunálních volbách své zástupce do dvou zastupitelstev. Volíme Zastupitelstvo městského obvodu (ZMO) a Zastupitelstvo města Plzně (ZMP). Každý občan obdrží do schránky dvě kandidátní listiny - jednu pro volby „do obvodu“, v němž má trvalé bydliště a druhou „do města“. Všechny volební strany jsou uvedeny na jedné volební listině – zvlášť do ZMO a zvlášť do ZMP. POZOR! Vzhledem k množství volebních stran („do města“ je jich 16!) mohou být jejich kandidátky vytištěny na obou stranách volební listiny!
 

JAK ZVOLIT TU PRAVOU?

Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů daného zastupitelstva obvodu nebo města.
V praxi to znamená, že např. do Zastupitelstva města Plzně (ZMP) má volič k dispozici 47 hlasů, protože ZMP má 47 zastupitelů; do městského obvodu Plzeň 1 (ZMO 1) 31 hlasů, Plzeň 2 - Slovany (ZMO 2) 27 hlasů, Plzeň 3 (ZMO 3) 33 hlasů a do městského obvodu Plzeň 4 (ZMO 4) 25 hlasů atd. až po např. Plzeň 9 - Malesice (ZMO 9) 9 hlasů.
Volič nemusí využít všechny své hlasy. Může volit i méně kandidátů, než je členů zastupitelstva (tak ovšem méně ovlivní složení zastupitelstva). Maximální počet křížků pro jednotlivé kandidáty, je stejný jako počet zastupitelů. Počtem křížků volič nesmí překročit počet zastupitelů – tím by byla jeho volba neplatná.
 
  1. Pokud volíte kandidátku KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ a chce podpořit pouze ji, tak je to nejjednodušší. Stačí, když zakřížkuje „rámeček“ u názvu KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ a tím dáte hlas všem jejím kandidátům. KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ tak získá tolik hlasů, kolik má kandidátů
  2. Pokud preferujete volbu osobností, máte možnost své hlasy rozdělit mezi kandidáty napříč politickými stranami a „křížkovat“ jednotlivé kandidáty. Máte tolik hlasů, kolik je členů příslušného zastupitelstva. Na kandidátce KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ je osobností víc než dost, je tedy jednodušší „zakřížkovat“ celou kandidátku  – viz bod 1.
  3. Volič má také možnost využít kombinace obou způsobů. Pokud podpoříte celou kandidátku KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ i několik kandidátů z ostatních stran, v tomto případě se počet hlasů pro kandidátku KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ sníží o počet kandidátů „zakřížkovaných“ na kandidátkách jiných stran.  To nedělejte POZOR! Označíte-li „rámeček“ u názvu volební strany (např. KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ), nelze již označit křížkem jednotlivé osoby na téže kandidátce