KDU.breadcrumbs.homePlzeň - město Masivní kácení v Plzeňském Borském parku a jak mu v budoucnu předejít
Zpět

Masivní kácení v Plzeňském Borském parku a jak mu v budoucnu předejít

Přidáno 10. 5. 2021
Ilustrační foto
V blízkosti Borského parku opět proběhlo masivní kácení dřevin. Toto kácení se děje opakovaně zhruba každých 10 let. Opakovaně to také budí emoce místních obyvatel. Důvodem kácení není zlovůle obvodu ani města.

V trojúhelníku zeleně mezi ulicemi Heyrovského, Edvarda Beneše a v nedaleké blízkosti ulice Mandlovy byly vykáceny stromy z důvodu bezpečnosti a ochranného pásma nadzemního vedení vysokého napětí. Když stromy přerostou 3 metry, musí být zpravidla vykáceny. Postup plošného kácení, někdy i za pomoci těžké techniky, je běžný, zanechává ovšem silně narušenou okolní vegetaci. Z toho důvodu přednesl Ing. Stanislav Šec (KDU-ČSL) návrh na Zastupitelstvu města Plzně, jak tuto situaci do budoucna řešit.
 
„Na úrovni města můžeme ovlivnit to, co v dané lokalitě vyroste v budoucnu. Pokud vysázíme v prostoru alej okrasných nízkorostoucích dřevin nebo například ovocný sad, o který budeme pečovat, tak zajistíme, že již k vykácení nebude docházet,“ uvedl Ing. Stanislav Šec (KDU-ČSL). Volbu vhodných dřevin nechává na odbornících.
 Snimek-obrazovky-2021-04-21-082801.png
„Věřím, že stávající holoseč je vlastně velká příležitost, jak lokalitu udělat zajímavější a krásnější. Nenechme prosím toto území zarůst nálety, které bude potřeba opět za 10 let porazit. Věřím, že pokud se nový přístup osvědčí, tak by šel použít i v dalších lokalitách města,“ uvedl Ing. Stanislav Šec (KDU–ČSL).
 
Koalice opoziční podnět přijala jako dobrý nápad. Náměstek primátora pro oblast technickou Mgr. Pavel Šindelář (ODS) přislíbil, že se problematikou bude zabývat. „Vidím zde možnou spolupráci města s Městským obvodem Plzeň 3 v této záležitosti,“ uvedl Mgr. Pavel Šindelář (ODS). Složitost vidí ve výběru vhodných dřevin, ale to lze po diskuzi s ČEZ Distribuce vyřešit.