KDU.breadcrumbs.homePlzeň - město Mgr. Michala Mariňáková - Chci více sázet než kácet
Zpět

Mgr. Michala Mariňáková - Chci více sázet než kácet

Přidáno 20. 9. 2018
Ilustrační foto
Jmenuji se Michala Mariňáková, je mi 37 let, jsem vdaná a mám syna. Vystudovala jsem biologii a věnuji se ochraně přírody – odborným posudkům, biologickým průzkumům a projektům na ochranu ohrožených druhů. Poslední čtyři roky jsem předsedala Komisi životního prostředí Rady města Plzně. Významné téma, kterému jsme se v Komisi věnovali, bylo hospodaření s dešťovou vodou. Pomohli jsme zahájit přípravu konkrétních projektů ke zlepšení stávajícího špatného stavu.
Voda a stromy pro život
Desítky let jsme s dešťovou vodou ve městě zacházeli jako s vetřelcem – odvést do kanálu a co nejrychleji z města pryč.

To způsobuje dva zásadní problémy: 

1) Někde voda přebývá – při prudkých lijácích přitéká na čističku odpadních vod více, než je schopná zpracovat, takže všechna voda včetně splašků odtéká do Berounky. To vede k jejímu znečištění a zhoršuje průběh povodní. 
 
2) Jinde voda chybí – ve městě usychají stromy a záhony zaléváme nákladně vyčištěnou pitnou vodou. Problémy mají i Bolevecké rybníky, protože velkou část jejich původního povodí dnes tvoří sídliště, odkud voda místo do rybníků teče do kanálu. A tak letos v Boleváku chybí asi metr vody!
 
V horkém létě, jako bylo to letošní, si všichni dobře uvědomujeme, jak důležité jsou ve městě stromy, a to nejen v parku, ale i v ulicích. Pod vzrostlým stromem je prostě chladněji, a to až o desítky stupňů oproti vyasfaltovaným plochám. Stromy totiž fungují jako klimatizace – odpařují vodu a tím ochlazují svoje okolí. Takže voda a stromy k sobě patří a obojí patří do našich ulic.
 

Chci se proto zasadit o to, aby se ve městě více sázelo, než kácelo. Je nezbytné, aby všechny projekty nových parkovišť, oprav ulic a náměstí upřednostňovaly vsakování dešťové vody před jejím odvedením do kanalizace a přiváděly ji ke stromům, které budou mít pro svůj růst dostatek prostoru, nebo prostě tam, kde ji potřebujeme. Budu podporovat projekty, které zlepší hospodaření s vodou na stávajících budovách a zpevněných plochách, například zelené střechy nebo shromažďování vody k zalévání.
 
Strom nebo parkovací stání?
 
Oboje! Bydlím nedaleko Fakultní nemocnice Bory a vím, jak těžké (někdy až nemožné) je tady zaparkovat. Během dne tu parkují ti, kdo do Plzně dojíždějí za prací nebo do nemocnice, a najít volné místo znamená kroužit a doufat. Může být i hůř – velké parkoviště u bývalého heliportu má totiž ustoupit nové silnici. Je tak nutné najít náhradu. Jenže ne na úkor kvalitní zeleně nebo dětského hřiště! Zaparkovat potřebujeme, ale stromy jsou pro život ve městě stejně důležité. Musíme hledat způsob, jak mít obojí. 


 
A co od svého města očekáváte vy? Dejte nám vědět a hlavně přijďte k volbám!