Zpět

MUDr. Pavel Boček

KDU-ČSL, Lékař Kardiolog

1. Kdybyste se měl charakterizovat jako člověk, co byste řekl(řekla)?

Charakterizovat sama sebe je velmi těžké, kdybychom se viděli reálně, asi bychom předcházeli mnoha nedorozuměním. Měl by to udělat spíše někdo z našeho okolí, nebo lidé, se kterými se setkáváme. V práci, tam nás asi znají dost dobře, protože tam trávíme hodně času a řešíme ne jen příjemné situace. A v těch se charakter dere napovrch. Ještě lépe nás znají doma, protože to je místo, kde se odkládají masky. Ale charakterizovat sama sebe mi přijde jako pohled do zrcadla: vidím se, ale úplně obráceně. A pak se mi plete pravá s levou rukou, dobrá se špatnou vlastností…

2. Proč jste se rozhodl(a) kandidovat v komunálních volbách za KDU-ČSL?

V komunální politice jsem již dříve za KDU-ČSL působil opakovaně, protože tato strana zastává postoje a hodnoty, které jsou mi blízké. Chtěl bych tak nadále využít dříve získané zkušenosti. A protože jsem člověk bez postů jak pracovních, tak politických, myslím, že znám i život běžného člověka. A i to je dobré znát, chcete li se zapojit do rozhodování o dalším dění ve městě.

3. Jakých hodnot si vážíte a co Vám naopak nejvíce vadí?

V životě považuji za základní kameny pokoru a čest, nikdy se nemohu spokojit s lhostejností, bezohledností, pohrdáním druhými a nechápu vandalismus.

4. Máte svoje životní krédo či motto?

Nemohu mluvit o mottu, ale snažím se chovat k druhým tak, jak chci, aby se chovali i oni k lidem kolem nich.

5. Máte nějakou oblíbenou osobnost či politický vzor?

Ne, nikoho konkrétního. Ale to u mě platí nejen v politice. Myslím, že je dobré být sám sebou a od těch kolem si půjčovat to dobré. Každý má i své stinné stránky a ty bych jim chtěl ponechat.

6. Co Vás nejvíce zajímá v místě, kde kandidujete?

Jako potřebu vidím zajímat se o prostředí, ve kterém žijeme. Jak o prostředí ve smyslu našeho okolí, kde je jistě co zlepšovat, třeba v údržbě zeleně, čistotě a upravenosti veřejných prostor, ale i prostředí jako společenské klima.

7. Co jsou největší plzeňské problémy? Co byste chtěl(a) změnit?

Tak například se mi zdá, že Plzeň zatím plně nevyužívá svého potenciálu pro turistiku. Ta přitom může být velkým přínosem a to nejen v podobě utracených peněz turisty, ale i ve vzniku pracovních příležitostí.

8. Teď něco lehčího – jaký máte rád(a) druh humoru?

Mám rád humor vycházející ze života, ne přehnanou nadsázku, ale hezky podanou malebnost lidského žití, vytažení těch maličkostí, které dělají lidský život krásný.

9. Umíte vařit a jaké jídlo byste zvládl(a) uvařit přátelům?

Přiznávám, že vařit neumím, jen ne mnoho velmi jednoduchých jídel, moc to v životě nepotřebuji, protože to není moje role v naší rodině.

10. A nakonec jedna dotěrná otázka – jaké máte neřesti, se kterými bojujete?

Stačí se podívat na obvod mého břicha a je vám to jasné.