Zpět

Ing. Petr Náhlík

Místopředseda OV KDU-ČSL, Náměstek primátora
Náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí
 
telefon: 378 032 060,
mobil: 724 602 813
 
Ženatý, otec 3 dospělých dětí, předseda správní rady Hospicu sv. Lazara, skaut, tramp, Lídr kandidátky KDU-ČSL do zastupitelstva města a místopředseda KDU-ČSL v Plzni i v Plzeňském kraji. Má velké zkušenosti ve všech oblastech městské správy. Na konci 80. let pracoval jako železniční geodet a projektant a od počátku 90. let působil jako místostarosta a starosta Slovan. Následně měl jako náměstek primátora ve své působnosti postupně územní plánování, investice, bydlení, životní prostředí a MHD. V letech 2010 – 2014 působil jako manažer v oblasti veřejné dopravy, v letech 2014 – 2018 jako náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.
 

Curriculum vitae

Datum a místo narození
 
10. 8. 1961 v Plzni
 
Zaměstnavatel, funkce 
 
Statutární město Plzeň, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí
 
Vzdělání – škola, fakulta
 
ČVUT Praha, Fakulta stavební – obor geodézie a kartografie
SPŠ stavební Plzeň – obor dopravní stavby
 
Praxe – počet roků, charakter praxe
 
* 2014 – 2018: náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí, oblast projektového řízení staveb silnic I. třídy včetně návazné krajské komunikační sítě II. třídy, majetková příprava státních dopravních staveb (spolupráce se SFDI, SŽDC, ČD, ŘSD, SÚSPK); V letech 2015 – 2018 působil také jako člen Správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK)
 
* 2010 – 2014: zástupce ředitele a projektový manager pro oblast Integrovaného dopravy Plzeňska včetně projektové přípravy přestupních uzlů veřejné dopravy; spolupráce se samosprávou obcí a se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK).
 
* 2006 – 2010: náměstek primátora města Plzně pro oblast životního prostředí, vnitřní správu a pro oblast projektového řízení staveb silnic I. třídy včetně návazné krajské komunikační sítě II. třídy, majetková příprava státních dopravních staveb (spolupráce se SFDI, SŽDC, ČD, ŘSD, SÚSPK); V letech 2007 – 2011 působil také jako místopředseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK),
 
* 2002 – 2006: náměstek primátora města Plzně pro oblast Integrované dopravy Plzeňska, projektového řízení dopravních staveb včetně dálničního obchvatu města Plzně a návazné státní a krajské komunikační sítě I. a II. třídy; v letech 2003 – 2007 působil také jako místopředseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK);
 
* 2000 – 2002: předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně,
* 1999 – 2000: předseda Kontrolní komise Rady města Plzně,
* 1995 – 1998: náměstek primátora města Plzně pro oblast územního plánování, technického rozvoje, investic, správy městského majetku, dopravy (včetně přípravy zavedení Integrovaného dopravy Plzeňska),
 
* 1994 – 1995: starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
 
* 1990 – 1994: zástupce starosty Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany pro oblast rozvoje, investic a správy městského majetku,
 
* 1985 – 1990: samostatný geodet, vedoucí projektant Střediska železniční geodézie ČSD v Plzni,
 
Politické údaje
 
* v letech 2009 – 2018 člen KV KDU ČSL Plzeňského kraje,
* v letech 2005 – 2009 a 2017 - 2018 místopředseda KV KDU ČSL Plzeňského kraje,
* od roku 2017 1. místopředseda Městské organizace KDU-ČSL v Plzni,
* v letech 1997 – 2017 předseda Městské organizace KDU-ČSL v Plzni,
 
* od roku 1997 člen KDU-ČSL,
 
* v letech 1991 – 1996 člen KDS,
* od listopadu 1989 do jara 1990 se podílel na práci KC OF v Plzni,
 
* v letech 1979 – 1989 se angažoval ve vydávání samizdatových časopisů, literatury a v nezávislých občanských iniciativách;
 
zakladatel nezávislé iniciativy Ekologická společnost
 
Neziskový sektor
 
člen občanských sdružení: Junák, Liga lesní moudrosti, Orel, Hospic sv. Lazara, Avalon.
 
Rodinné údaje
 
V roce 1984 se oženil s manželkou Věrou.
Otec tří dospělých dětí – Petra (*1993), Martina (*1995) a Tomáš (*1997)
 
Biografické rozhovory
 
* Biografický rozhovor PhDr. Lukáše Valeše, Ph.D. s Petrem Náhlíkem je součástí I. dílu sborníku Vítězové? Poražení? I. + II. díl (Životopisná interview I. díl „Disent v období tzv. normalizace“, redigovaný Prof. PaedDr. Mgr. Miroslaven Vaňkem Ph.D. a PhDr. Pavlem Urbáškem). Sborník vydalo nakladatelstvím Prostor (ISBN 80-7260-142-3) v roce 2005.
 
* Biografický rozhovor Jana Charváta s Petrem Náhlíkem (str. 74 - 75) je součástí kapitola Trampové (str. 50 - 77) v knize KMENY 0 („Městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989“, editor Vladimír 518). Knihu vydala nakladatelství Bigg Boss (ISBN 978-80-903973-8-5) a Yinachi (ISBN 978-80-904735-4-6) v roce 2013.
 


Rozhovor


1. Kdybyste se měl charakterizovat jako člověk, co byste o sobě řekl?
Jsem otec tří dětí, třicet čtyři let šťastně ženatý se ženou Věrou. Křesťan, skaut a tramp. Pracuji jako náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Profesí mám několik – začínal jsem na SOU jako zedník, pokračoval na SPŠ stavební v Plzni, kde se ze mne stal projektant dopravních staveb, pak jsem studoval na ČVUT, kde jsem se naučil původnímu povolání Old Shatterhanda – stal se ze mne zeměměřič, geodet a kartograf.  Nejprve jsem pracoval jako drážní geodet a projektant, později jako manažer a projektant v oblasti veřejné dopravy.
Jsem člověk, který si snaží zachovat vnitřní svobodu. Jsem programový nevlastník auta a televize. Vzděláním jsem projektant a geodet a díky tomu se snažím vnímat svět s nadhledem a především v souvislostech. Z toho plyne, že jak v osobním životě, tak v zaměstnání a komunální politice se snažím zabývat tím, co má dlouhodobý smysl.

2. Proč jste se rozhodl kandidovat v komunálních volbách na kandidátce KDU-ČSL – PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ?
Pravdou je, že v komunálních volbách nekandiduji poprvé J Rozhodnutí bylo celkem jednoduché – protože jsem přesvědčen, že křesťansko-demokratické myšlenky a hodnoty mají v Česku i v Evropě smysl. Zvláště dneska. A bez podpory rodinné politiky nevyroste nová generace, která by jednou uživila stárnoucí populaci v Čechách.
Na křesťansko-demokratických principech stavím svojí práci v komunální politice dlouhodobě a mám zkušenost, že je oceňována nejen občany, ale i partnery (ba i protivníky) v zastupitelstvu – ať již zprava nebo zleva. A to i přesto, že říkám věci tak, jak je vidím, ne tak, jak je chtějí mnozí slyšet.

3. Jakých hodnot si vážíte a co Vám naopak nejvíce vadí?
Vážím si věrnosti. Vadí mi pravý opak. A také lidé – zvláště politici – bez názoru či bez páteře.

4. Máte svoje životní krédo či motto?
Motto mám už od konce 80. let: Oko za oko – a celý svět bude slepý. Mahátma Gándhí.
Celý svůj dosavadní život jsem se snažil žít mezi dvěma póly. Jeden z nich je vnitřní svoboda a druhý rozvaha. Jde mi o to, abych svým svobodným rozhodnutím neomezoval svobodu druhých. Vyjádřeno stručně v heslech – jeden pól: Vnutí-li ti linkovaný papír, tak piš „napříč“. Druhý pól: Prorazil jsi hlavou zeď – co budeš dělat v sousední cele?

5. Máte nějakou oblíbenou politickou osobnost či vzor?
Z časů disentu a samizdatu Václava Havla a filosofa a křesťanského demokrata Václava Bendu. V současnosti jsem na politické scéně žádnou osobnost, kterou bych chtěl mít za vzor, nenašel.

6. Co Vás nejvíce zajímá ve městě, kde kandidujete?
Urbanistické řešení města. Kontrast dobrých základů – ať již z doby založení či z doby první republiky – s tím, co napáchal bolševik v 70. a 80. letech.

7. Co jsou největší plzeňské problémy? Co byste chtěl změnit?
Největším problémem Plzně je – a ještě pár let bude – doprava. Plzeň je jejím přirozeným zdrojem i cílem. Jsem rád, že v období 2015 - 2018 mne kolegové radní vyslyšeli a do oblasti dopravy – investiční i provozní (MHD) – každoročně vloženo průměrně 36 % (!) rozpočtu města.
Zlepšit dopravní situaci je možné sice změnou myšlení lidí, ale zatím se osvědčili především investice. Již letos začne výstavba východní části městského okruhu (silnice I/20 – od Studentské po most na Jateční), kde je stavební povolení již vydáno a dodavatel bude vybrán během podzimu. A pak nás čeká dokončení severozápadního části městského okruhu (z Křimic ke Košutce). Zde bude stavební povolení letos v září a dodavatele musí vybrat Plzeňský kraj v roce 2019. Peníze s evropských fondů jsou již připraveny.
Klíčová stavba pro MHD - tramvajová trať k areálu ZČU na Borských polích již začala. Příprava nebyla jednoduchá a tak trvala cca deset let, výkupy pozemků, projekty atd. Na stavbu trati naváže výstavba přestupního uzlu pro příměstskou autobusovou dopravu u Úřadu práce a výstavba záchytného parkoviště v Dobřanské ulici.

7. Teď něco lehčího – jaký máte rád druh humoru?
Nejvíc ten „kreslený“. Myslím, že v Čechách je v současnosti Miroslav Kemel nepřekonatelný. Už dosáhl kvalit „klasiků“ – tedy Vladimíra Jiránka a Vladimíra Renčína.

8. Jaká je Vaše oblíbená kniha či autor?
Vodácký průvodce pro Ofélii aneb Proč bychom se netopili od mého kamaráda Zdeňka Šmída.
Z těch současných mne nejvíc zaujala kniha Timothy Snydera TYRANIE a od Saši Alvarové PRŮMYSL LŽI. Obě ukazují, kam se západní společnost řítí. Díky východním trollům…

9. Umíte vařit? Jaké jídlo byste zvládl uvařit přátelům?
Vařit jsem se naučil už v mládí díky skautingu a trampingu. Vařím rád, ale nemám na to moc času. O víkendu nejspíš buřty na pivě, doma bych přátelům uvařil svíčkovou. O knedlíky bych požádal manželku s obvyklými slovy: Já to nestíhám…

10. Co Vás v poslední době pobavilo?
Jako obvykle můj syn Tomáš. Převzal ode mne totiž různé slogany a „hlášky“. Přijdu z práce, a pokud nesedí u počítače, leží na posteli a čte X-tý díl Úžasné zeměplochy od Terryho Pratchetta. Ani sebou nehne a hltá očima příběh. Říkám mu: To´s trochu přehnal…Aniž hnul brvou, odvětil: … ´si říkal, že ´si zvyklej na ústrky…
V létě mne dorazil dárkem k narozeninám. Daroval mi knihu: Prarodičem snadno a rychle 

11. A nakonec jedna dotěrná otázka – jaké máte neřesti, se kterými bojujete?
Podle mé ženy se stávám workoholikem. Občas zapomínám, že den má jen 24 hodin a že bez spánku se žít nedá…
 

Kontaktujte mě

Jméno a příjmení*
Město
E-mail
Kraj
Telefon
Bezpečnostní kód
 Security code
Povinná pole jsou označena hvězdičkou (*)
Předmět
Vaše zpráva
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.