Zpět

MUDr. Jiří Podlipný Ph.D.

PVP, Lékař psychiatr
Někteří si možná vzpomenete, že jsem po povodních roku 2002 vedl Výbor pro Roudnou. Tehdy se nám, spolu s dalšími přáteli, podařilo změnit územní plán ve prospěch lidí proti asfaltérům a betonářům. V neposlední řadě, podařilo se nám prosadit protipovodňová opatření, která mají smysl. O člověka mi jde především – což je dáno mojí profesí lékaře.
Někteří si možná vzpomenete, že jsem po povodních roku 2002 vedl Výbor pro Roudnou. Tehdy se nám, spolu s dalšími přáteli, podařilo změnit územní plán ve prospěch lidí proti asfaltérům a betonářům. V neposlední řadě, podařilo se nám prosadit protipovodňová opatření, která mají smysl. O člověka mi jde především – což je dáno mojí profesí lékaře.
Nenechme se přesvědčit některými „novými politiky“, kteří se „na vlně odporu“ snaží popírat naši podstatu. Někteří totiž tvrdí, že všichni lžou a „všechno je jinak“. Město Plzeň bylo již od Rakouska-Uherska významným průmyslovým centrem a právě TO z nás Plzeňáků udělalo bohatou společnost. Máme tedy na čem stavět. Tradice a dobrá práce našich předků je to, co nás drží pohromadě a zároveň zavazuje do budoucna.
I když se v posledních čtyřech letech něco zlepšilo, tak je ve městě stále potřeba udělat hodně věcí. Osobně vím, že je nutné investovat především do veřejné dopravy a dopravy obecně. Proto je mým cílem konečně dobudovat tramvajovou trať na Borská pole. Zavést trolejbusové linky na Vinice a k Fakultní nemocnici. Odlehčit Karlovarské výstavbou východní části okruhu silnice I/20  od křižovatky Plaské a Studentské loukami mezi tratí a Mikulkou, až ke Stavebním strojům. Dobudovat Severozápadní okruh od Glóbusu na Borská Pole.