KDU.breadcrumbs.homePlzeň - město PLZEŇ JE MOJE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
Zpět

PLZEŇ JE MOJE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

Přidáno 29. 8. 2018
Ilustrační foto
 
Své privátní zkušenosti s hospodařením jsem mohl uplatnit a také rozvíjet v městské správě už od roku 2006, kdy jsem se jako zastupitel stal členem finančního výboru, a po čtyři roky se snažil ovlivňovat hospodaření města.
Jako hlava šestičlenné rodiny, se zkušeností z manažerských funkcí ve fakultní nemocnici i v soukromém zdravotnickém zařízení, dobře vím, jak nutné je rozumné hospodaření. A protože se dlouhé roky věnuji především péči o lidská srdce, myslím, že znám i život, potřeby a problémy běžného člověka, což je dobré znát, chcete-li se podílet na rozhodování o dění v Plzni. 
V letech 2006–2010 i v letech 2014-2018 se podařilo koalici, jejíž jsem byl členem, vytvořit rezervy pro financování městského podílu u velkých investic, na které město žádalo dotace z EU. Tento cíl se nám společně s partnery povedlo splnit.  Město Plzeň se díky tomu podílí na velkých stavbách SŽDC – ať již jde o právě dokončenou rekonstrukci Mikulášské třídy, která je součástí 2. stavby železničního uzlu Plzeň, nebo nový autobusový terminál Hlavní nádraží, který bude dokončen v prosinci. Díky rozumnému hospodaření koalice je město dobrým finančním partnerem i pro Ředitelství silnic a dálnic – právě dokončovaná rekonstrukce Karlovarské včetně mostu gen. Pattona či na právě soutěžené stavbě východní části okruhu – od Bolevce až po nový most na Jateční třídě.
Díky dobré technické přípravě i dostatečným finančním zdrojům mohlo město letos zahájit dlouho odkládanou stavbu tramvajové trati k ZČU v hodnotě téměř půl miliardy korun. A město je finančně připraveno se spolu s Plzeňským krajem podílet na stavbě západní části okruhu.
Volební program, se kterým jdeme do letošních komunálních voleb, považuje opět racionálního hospodaření města za jednu ze svých priorit. Chceme i nadále jít cestou aktivního využívání finančních zdrojů ze státních fondů, ale především ze zdrojů Evropské unie. 
Chceme, aby se s tím, co občané odvedou ve formě daní a poplatků, hospodařilo efektivně. Občané mají právo dostávat za své peníze kvalitní služby prostřednictvím efektivní a kvalitní práce zaměstnanců magistrátu, všech ÚMO i dalších městských zařízení a organizací.
V následujícím období chtějí naši zastupitelé zajistit dobrou kvalitu, rozumnou cenu, dostatečný rozsah a dostupnost služeb poskytovaných městskými společnostmi. Ty představují přirozený technologický monopol. Jde především o Plzeňské městské dopravní podniky, Vodárnu Plzeň, Čistou Plzeň a podobně. Bohužel se - proti vůli KDU-ČSL i našich voličů - významně (o 35% tj. ze 100% na 65% ) snížil vliv městské samosprávy na řízení teplárny. V dalším období bude nutné se velmi pečlivě věnovat této problematice.
K optimálnímu hospodaření města přispívá průhlednost veřejných zakázek. Jejich zveřejňování nejen v obchodním věstníku, ale také na webových stránkách města a na úředních deskách, v Radničních listech a v obvodních zpravodajích.
Přeji si, abych našemu městu mohl po volbách znovu pomáhat v rozvoji. Pevně věřím, že mé životní a manažerské zkušenosti mohou pomoci – možná i tím, že jako lékař dobře vím, kde se naopak šetřit nemá – tam kde jde o lidské zdraví a lidské životy.
Chci i nadále ovlivňovat prostředí našeho města, ve kterém všichni žijeme. Jak ve smyslu veřejného prostoru, kde je stále co zlepšovat, v údržbě zeleně, čistotě a upravenosti veřejných prostor, tak i ve vnímání prostředí jako společenského klima.
Vždy zůstanu „srdcařem“ pro své pacienty, ale to mi nebrání v tom, aby naše město bylo i nadále mou srdeční záležitostí.