KDU.breadcrumbs.homePlzeň - město STANOVISKO KLUBU KDU-ČSL K „FÚZI SPOLEČNOSTÍ PT, A.S. A PE, A.S.“
Zpět

STANOVISKO KLUBU KDU-ČSL K „FÚZI SPOLEČNOSTÍ PT, A.S. A PE, A.S.“

Přidáno 23. 6. 2018
Ilustrační foto
Stanovisko Klubu KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně k návrhům usnesení směřujícím k „fúzi společností PT, a.s. a PE, a.s.“ předloženým na jednání zastupitelstvu 24. 5. 2018.

Klub KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně v souladu s volebním programem, který KDU-ČSL předložila občanům města Plzně v komunálních volbách v roce 2014 a ve shodě se svým postojem na červnovém a prosincovém jednání zastupitelstva města Plzně v roce 2017 nepodpoří na dnešním jednání zastupitelstva „fúzi společnosti PT, a.s. a PE, a.s.“

Město Plzeň se stalo vlastníkem akcií Plzeňské teplárenské v roce 1994, a rozvoj centrálního zásobování občanů Plzně teplem, obchodování s elektřinou a rozumná cenová politika v posledních 25 letech ukázaly, že samostatná cesta, tj. správa městského majetku prostřednictvím stoprocentního vlastnictví Plzeňské teplárenské a.s. je ukázkou péče řádného hospodáře o svěřený majetek občanů.

K tomuto stanovisku vede KDU-ČSL dlouholetá zkušenost rozvoj centrálního zásobování občanů Plzně teplem, důvěra ve schopnost a kvalifikaci zaměstnanců Plzeňské teplárenské a.s. odborně a samostatně řešit rozvoj centrálního zásobování teplem ve prospěch občanů města Plzně. Výsledky hospodaření v posledních 25 letech potvrzují úspěšnost strategie, kterou město Plzeň zvolilo již v polovině 90. let. V současné době je Plzeňská teplárenská a.s. ve výborné technické i ekonomické kondici. KDU-ČSL konstatuje, že i v době, kdy měla PT a.s. desetkrát nižší hodnotu než dnes, byla schopna (jako společnost 100 % vlastněná městem), zcela bez problémů získat finanční zdroje na postupnou obnovu kotlů, turbín i celé sítě centrálního zásobování teplem.

Plzeňská teplárenská a.s. je podle názoru KDU-ČSL i v budoucnu schopna dodávat teplo jak stávajícím zákazníkům, tak i občanům sídliště Skvrňany, které dosud vytápí Plzeňská energetika. Plzeňská teplárenská a.s., stoprocentně vlastněná městem Plzeň, je podle názoru KDU-ČSL schopna v následujících letech bez problémů zvládnout i další etapu obnovy kotlů, odsíření a dalších technických zařízení. Město Plzeň se stalo vlastníkem 81 % akcií v Plzeňské teplárenské a.s. v roce 1994 a již od té doby bylo po celých deset let cílem Zastupitelstva města Plzně získání 100 % akcií. Silného strategického partnera město Plzeň v Plzeňské teplárenské již mělo. Bylo to v letech 2001 – 2005, kdy vlastnilo 81 % akcií, a druhým vlastníkem (19 % akcií) se stal energetický koncern E.ON působící v patnácti evropských zemích. Městu Plzeň se podařilo získat 100 % akcií PT a.s. před 13 lety, v červnu 2005.V minulém volebním období (2010 – 2012) se město Plzeň rozhodlo svěřit likvidaci komunálního odpadu v Plzni městské firmě Plzeňské komunální služby (dnes Čistá Plzeň), která se na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Plzně v prosinci 2013 stala dceřinou společností Plzeňské teplárenské a.s. V následujících letech Plzeňská teplárenská a.s. vybudovala spalovnu komunálního odpadu Chotíkov.

KDU-ČSL je přesvědčena, že město Plzeň nepotřebuje strategické partnery jako vlastníky podílů v lokálních monopolech. Ani ve vodárně, ani v teplárně ani v dopravním podniku. Zkušenost se vstupem privátního kapitálu do městem vlastněné obchodní společnosti město Plzeň má. Městskou vodárnu vybudovalo město Plzeň vlastním nákladem v roce 1889. Po roce 1948 ji zestátnil komunistický režim. O vlastnictví klíčového podílu (98,3 %) ve vodárně přišlo město Plzeň po vstupu tzv. strategického partnera v roce 1994. Vzhledem k tomu, že i v případě dodávky pitné vody a likvidace odpadních vod jde o přirozený lokální monopol, hlasoval Klub KDU-ČSL v Zastupitelstvu města Plzně v říjnu 2015 pro to, aby město Plzeň získalo 100% vlastnictví v této klíčové společnosti. Předpokládáme, že všichni zastupitelé si ještě pamatují, že 98,3 % akcií ve Vodárně Plzeň mělo hodnotu více než 700 miliónů korun.

KDU-ČSL je přesvědčena, že přirozené lokální monopoly, tedy služby jako jsou veřejná doprava, vodovody, kanalizace, rozvod tepla a likvidace odpadu, které výrazně ovlivňují kvalitu života občanů, mají vlastnit, řídit a provozovat příslušná města, jak je to obvyklé i v evropských státech na západ od hranic České republiky.

V případě plzeňské Vodárny změna právního prostředí v celé Evropské unii umožnila městu Plzeň znovu získat svůj majetek a vliv na řízení této společnosti. V případě schválení „fúze společností PT, a.s. a PE, a.s.“ učiní část Zastupitelstva města Plzně nevratný krok. Z vývoje v posledních letech lze usoudit, že příležitost získat 100 % vliv na řízení této společnosti už město Plzeň nikdy nedostane.

Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí
MUDr. Pavel Boček, zastupitel města Plzně
Mgr. Pavel Janouškovec, zastupitel města Plzně a místostarosta Slovan